Pracodawcy są zobowiązani, aby poziomy emisji hałasu został odpowiednio oceniony przez wykwalifikowana osobę. Hałas na placach budowy jest zwykle emitowany przez maszyny rozbiórkowe lub koparki, a także sprężarki powietrza, betoniarki, młoty, nitownice oraz wiele innych narzędzi pneumatycznych. Wszystkie urządzenia powinny być przekazywane z informacją na temat poziomu emisji hałasu. Pracodawcy są zobowiązani ocenić na podstawie tych informacji czy dany poziom emisji hałasu stanowi zagrożenie dla słuchu pracowników.Jeśli konieczne jest mówienie przez jakiś czas podniesionym głosem, aby zostać usłyszanym przez osobę znajdującą się w odległości dwóch metrów, oznacza to, że występuje zagrożenie dla słuchu.

 

Szkolenie bhp

Tags:

Azbest a bhp

Azbest stanowi śmiertelne zagrożenie. Włókna azbestowe są rakotwórcze, a spowodowane przez nie nowotwory są bardzo złośliwe o praktycznie nieuleczalne. Średni czas życia od zdiagnozowania choroby wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy. Naukowcy szacują, ze w ostatnich latach na świecie azbest przyczynił się do śmierci 100 tys. osób rocznie. Azbest kumuluje się w organizmie człowieka i pozostaje na zawsze. Włókna azbestowe wnikają do organizmu przez układ oddechowy. Łatwo przedostają się do pęcherzyków płucnych. Są niewidoczne dla oka.

Należy pamiętać , aby azbest nie usuwać samodzielnie. Usuwaniem azbestu zajmują się wyspecjalizowane firmy. Stosując się do obowiązujących przepisów przy usuwaniu wyrobów z azbestu zaopatrz się w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Do pracy z azbestem stosuj następujące środki ochronne:

 • specjalistyczne dopasowane do kształty twarzy półmaski typu P3, tj. nieprzepuszczające włókna azbestowe
 • jednorazową odzież ochronną dostosowana do pracy z azbestem,
 • ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne
 • środki ochrony twarzy i oczuPo zakończeniu pracy należy starannie usunąć pozostałości azbestu z miejsca robót. Ubranie ochronne, ochraniacze na obuwie, jednorazowe półmaski należy umieścić w worku foliowym. Szkolenie bhp dla firm

Tags: ,

Apteczkę kompletujemy zawsze w zależności od potrzeb: według jej przeznaczenia (góry, auto, paralotnie, jaskinie, zakład pracy), czasu na jaki ma wystarczyć (krótki wyjazd z dostępem do cywilizacji, gdzie można ją uzupełnić, czy też miesięczna wyprawa wysoko w górach), ilości osób które powinna zabezpieczyć. Obecnie na rynku jest wiele firm oferujących. Pamiętajmy o właściwym oznaczeniu apteczki – zgodnie z prawami UE – biały krzyż na zielonym tle. W apteczce powinna znajdować się informacja , kto z pracowników przeszkolony jest w udzielaniu pierwszej pomocy p/lekarskiej (2 osoby), osoba odpowiedzialna za wyposażenie apteczki i instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Należy również zwrócić uwagę, że od 1 maja 2004 r. wyroby medyczne, czyli wszystko co służy do leczenia, poprawy stanu zdrowia, a nie jest lekiem, muszą posiadać znak CE.

1. Apteczka samochodowa

opatrunek gazowy 1/4 m2 (3 szt.),
opaska dziana 4 m x 10 cm (2 szt.),
elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 (1 szt.),
elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4 (2 szt.),
plaster opatrunkowy (2 szt.),
chusta trójkątna (2 szt.),
maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),
chusteczki odkażające (2 szt.),
rękawiczki jednorazowe lateksowe (2 pary),
agrafka (4 szt.),
koc ratunkowy (1 szt.),
kamizelka ostrzegawcza z paskiem fluorescencyjnym (1 szt.),
młotek bezpieczeństwa (1 szt.),
kołnierz usztywniający (1 szt.).

2. Apteczka turystyczna

agrafki (4 szt.),
aparat do sztucznego oddychania (1 szt.),
chusta trójkątna (1 szt.),
chusteczki odkażające (2 szt.),
gaza opatrunkowa baweł. jał. 1 m2 (1 op.),
koc ratunkowy (1 szt.),
kompres jałowy 7,0 x 7,0 cm (1 op.),
nożyczki (1 szt.),
opaska dziana podtrzym. 4m x 10 cm (2 op.),
opaska dziana podtrzym. 4m x 5 cm (2 op.),
siatka opatr. CODOFIX nr 2 (30 cm) (1 szt.),
siatka opatr. CODOFIX nr 6 (30 cm) (1 szt.),
plastry z opatrunkiem (10 szt.),
przylepiec Polovis 1,5 m x 2,5 cm (1 szt.),
rękawice lateksowe (1 para.),
woda utleniona (1 szt.).

3. Apteczka ścienna biurowa/domowa

opaska dziana 4 m x 10 cm (4 szt.),
opaska dziana 4 m x 4 cm (4 szt.),
zestaw plastrów z opatrunkiem (1 op.),
wata 50g. (1 op.),
kompres gazowy 5 x 5 x 3 (1 op.),
kompres gazowy 9 x 9 x 3 (1 op.),
kompres gazowy 7 x 7 (1 op.),
gaza opatrunkowa 0.25 m (1 szt.),
nożyczki (1 szt.),
woda utleniona (1 szt.),
tabletki przeciwbólowe (1 op.),
opaska elastyczna (1 szt.),
poloplast (1 szt.),
maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.),
rękawice lateksowe (4 szt.).

 

Dowiedz się więcej  kurs bhp

Tags:

Rodzaje gaśnic

Rodzaje gaśnic z uwzględnieniem konstrukcji gaśnicy oraz rodzaju środowiska gaśniczego: pianowe, śniegowe, proszkowe, halonowe.

Gaśnice proszkowe:przeznaczone do gaszenia pożarów z grupy BC lub ABC.  Stosujemy w samochodach osobowych, na łodziach.

Gaśnica proszkowa ma postać cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w zawór z kółkiem pokrętnym lub dźwignią zabezpieczającą na zbiorniku oraz dyszę z zaworem uruchamiającym.

Gaśnica pianowa używamy do gaszenia benzyny, benzol, naftę, oleje, smary, oleje opałowe, tłuszcze, terpentynę, farby olejne, żywicę, parafinę, woski oraz te wszystkie materiały, które gasi się wodą.

Tego typu gasnica jest polecana  w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach, garażach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Gasnica śniegowa  znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle oraz wlaboratoriach chemicznych, składach aptecznych, halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy i gazów palnych, stacjach paliwowych,lakierniach. Przeznaczona jest do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica śniegowa nadaje się przede wszystkim do gaszenia cieczy, gazów palnych, farb, lakierów, rozpuszczalników, instalacji elektrycznych pod napięciem, ciał chemicznych reagujących z wodą i wszędzie tam, gdzie zastosowanie innych środków gaśniczych może spowodować ich zanieczyszczenie lub uszkodzenie. Obecnie użytkuje się gaśnice o zawartości od 1,5 do 6 kg dwutlenku węgla.

Gasnica halonowa  jest idealna do gaszenia urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych oraz bardzo czułych urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 36 kV z odległości 2m. Szkolenie bhp

Tags:

kursy bhpPrzepisy kodeksu pracy zobowiązują, aby  pracodawca posiadał aktualne szkolenie w zakresie BHP zanim pracownik rozpocznie pełnienie obowiązków. Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, odsuwa na dalszy plan inne osoby funkcyjne, w tym również osoby kierujące pracownikami (kierowników działów, brygadzistów, mistrzów itp.) w kwestii dotyczącej obowiązków, jak i odpowiedzialności w zakresie bhp. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest przeprowadzane co 5 lat oraz w przypadku objęcia stanowiska kierowniczego osoby z poza kadry kierowniczej, w takim przypadku szkolenie obywa się w okresie do pół roku od momentu objęcia tego stanowiska lub od momentu zatrudnienia. Ze względu na dużą odpowiedzialność spoczywającą na kadrze kierowniczej nie tylko pod względem zadań firmowych ale przede wszystkim związaną z BHP i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w dziale osoby te powinny posiadać w tej dziedzinie odpowiednią wiedzę i przeszkolenie.

Celem szkolenia okresowego pracodawcówjest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Tags:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy ( art. 237 3 – 5 k.p. ).

Szkolenie bhp wstępne ogólne powinno zapewnić nauczycielom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminach
pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w szkole, a także z zasadami udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie:

- oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

 – kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
 – postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, szkołą/placówką kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym
wszystkich pracowników. Na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy, kodeksie pracydyrektor jako pracodawca ponosi odpowiedzialność
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole/placówce.

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa

funkcjonowania każdej firmy i instytucji. Szkolenie bhp powinno uwzględniać następujące etapy:

 • rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem
 • pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika,
 • próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,
 • samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
 • sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Tags:

Operator wózka widłowego to pracownik, który obsługuje  wózek wyposażony w urządzenia do podnoszenia.  Wózki widłowe moga być zasilane silnikiem spalinowym,  gazem lub  akumulatorem. Operator posiada stosowne uprawnienia do obsługi wózka oraz odpowiednie badania lekarskie. Praca operatora wózka wykonywana jest w przeważającej części na zupełnie otwartej przestrzeni ,w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych. Dodatkowo praca wykonywana jest także w pomieszczeniach hal produkcyjnych, magazynowych bądź sklepowych wyposażonych w instalację elektryczną, wentylacyjną, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym (elektrycznym).

Główne zagrożenia wiążące się z wykonywaniem zawodu operatora wózka widłowego

Nadmierny wysiłek fizyczny podczas pracy, wielogodzinne siedzenie w wymuszonej pozycji ciała (niewygodne siedzisko) oraz wibracje mogą powodować bóle pleców, ramion i rąk.

Przykładowe zagrożenia wypadkowe, któe należy brac pod uwagę przy ocenie ryzyka zawodowego:

-  przygniecenie lub uderzenie wózkiem,
-  utrata stateczności wózka i jego przewrócenie się,
-  upadek ładunku w wyniku złego ułożenia lub przeładowania wózka,
- niesprawność układu kierowniczego lub układu hamulcowego, układu hydraulicznego
- brak odpowiedniej sygnalizacji ostrzegawczej
-  brak procedur bezpiecznych metod pracy przy transporcie wewnątrz zakładu
-  brak odpowiedniego nadzoru
-  brak uprawnień do kierowania
-  nieodpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku
-  brak szkoleń z zakresu prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji obsługi
-  brak okresowych przeglądów
-  nieprowadzenie szkoleń  z zakresu bezpiecznego zachowania się pracowników współpracujących z operatorami wózków widłowych
-  nieodpowiednia osłona lub jej brak
-  uderzenie przez spadające ciężary
- niestosowanie kasków ochronnych
-  eksploatacja wózka niezgodnie z przeznaczeniem

 Szkolenie bhp dla pracowników

Tags:

Ergonomia to dyscyplina zajmująca się przystosowaniem maszyn, urządzeń, środowiska i warunków pracy do autonomicznych i psychofizycznych cech i możliwości człowieka, jego potrzeb i oczekiwań. Ważnym warunkiem dużej wydajności jest właściwe stanowisko pracy z regulowaną wysokością oraz oświetlenie dopasowane do danego stanowiska pracy oraz danej czynności. Należy zapamiętać, że optymalne warunki oświetleniowe zapobiegają przedwczesnemu zmęczeniu, poprawiają koncentrację i redukują ryzyko błędu. Ostatnie badania  pokazują, że prawidłowe stanowiska pracy stanowią  mniejszość w polskich firmach. Jest to powodem schorzenia kręgosłupa, urazów oraz innych chorobób układu ruchu.

BHP a ergonomia 

Należy dostrzec korzyści, jakie wypływają z właściwie zaprojektowanego, ergonomicznego miejsca pracy. Kierownictwo powinno być zaangażowne w przestrzeganie  ogólnych celów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z realizacją polityki i zapewnianie środków potrzebnych do ich realizacji.  Poniżej kilka obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w których znalazły się odniesienia do zagadnień ergonomii:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – art. 215;
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) – § 16, § 19;
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596) – § 9, § 15 ust. 4 pkt 5, § 16 ust. 3;
4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – § 39, § 45 ust. 1, § 51, § 52 ust. 3, § 54 ust. 1, § 56 ust. 1 pkt 5;
5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – § 1, § 4, § 5 ust. 1 pkt 4-5;
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) – § 1-4;

Kurs BHP

Tags: ,

Szkolenia okresowe BHP przeprowadza się co kilka lat. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przynajmniej raz na trzy lata. W przypadku stanowisk szczególnie niebezpiecznych instruktaż powinno przeprowadzać się przynajmniej raz w roku. W przypadku kadry kierowniczej, pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za konstrukcję maszyn i urządzeń szkolenie przeprowadzone powinno być minimum raz na pięć lat. Jeszcze rzadziej odbywać powinien się kurs okresowy BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach biurowych (nierobotniczych) – raz na 6 lat.

Obowiązki w zakresie bhp nałożone na osoby kierujące pracownikami  sprecyzowane są w art. 212 k.p. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

« Older entries